Sztandar

Sztandar jest znakiem tożsamości Szkoły i symbolem idei, którym ona służy. Jedna jego strona przypomina, że jesteśmy Szkołą warszawską, której patronuje wybitny Polak. Zobowiązuje to do godnego reprezentowania naszego miasta – gdziekolwiek jesteśmy – i do przejęcia ducha dzieł naszego Patrona, który dążył do stworzenia sprawiedliwego państwa I prawa. Książka i gęsie pióro to symbole rzetelnej pracy umysłowej i sięgania do korzeni polskiej kultury, do myśli, które spisywali nasi przodkowie, obejmujące zarówno wielkie sprawy Rzeczypospolitej, jak i jednostkowe losy człowieka.

Hasło z Mickiewiczowskiego wiersza na drugiej stronie Sztandaru „Ojczyzna – nauka – cnota” – bliskie młodzieży wileńskiej i nam, przypomina, kim jesteśmy i jakie stawiamy sobie cele. Dziś – jako młodzi Polacy – powinniśmy dążyć do poznania historii i współczesności Ojczyzny, opanowania podstaw wiedzy, kształtowania w sobie prawego człowieka, aby jutro służyć dobru społeczeństwa, rozwojowi państwa i własnej pomyślności.