Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia sportowe

Mamy jedną salę gimnastyczną, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej i koszykowej, tartanową bieżnię płaską (60m) i okólną (150m), rzutnię do pchnięcia kulą, skocznie w dal oraz profesjonalnie wyposażoną siłownię. Po zmaganiach sportowych można skorzystać z łazienki z natryskami. Na lekcjach wychowania fizycznego oprócz przewidzianych programem zajęć prowadzone są rozgrywki sportowe, a także szermierka, aerobik, step i zajęcia w siłowni. Nauczyciele wykorzystują nowatorskie metody treningowe z zastosowaniem piłek FITBALL i taśm TRX. Dwie dwudziestominutowe przerwy mogą być przez uczniów wykorzystywane rekreacyjnie, tzn. do gry w piłkę koszową, nożną lub grę w tenisa stołowego. Po lekcjach prowadzone są zajęcia SKS-u (grupy: piłki siatkowej, nożnej, koszowej, ręcznej, biegi przełajowe dla dziewcząt i chłopców). Nasze reprezentacje sportowe mają na swoim koncie liczące się sukcesy w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Wycieczki

Obóz integracyjny dla klas pierwszych, na którym prowadzone są zajęcia z języków obcych, biologii, geografii oraz historii przybliżające dzieje danego regionu, zajęcia sportowe i inne.
Dla uczniów klas drugich organizowany jest obóz zimowy, na którym prócz nauki i doskonalenia jazdy na nartach prowadzone są zajęcia językowe połączone z debatą oxfordzką.
Wycieczki programowe i tematyczne w zależności od profilu klasy.
Wymiany młodzieży z partnerskimi szkołami w Niemczech.
Wycieczki zagraniczne.

Koła zainteresowań

Chętni do rozwijana swoich uzdolnień, energiczni i twórczy uczniowie znajdują możliwość realizowania się w działalności któregoś z kół:

  • Koło Dziennikarskie kształci umiejętności tworzenia tekstów publicystycznych, daje możliwość publikacji w szkolnej gazetce „Modrzewiak”, oferuje warsztaty dziennikarskie, wycieczki do drukarni i redakcji poczytnych pism;
  • Dyskusyjny Klub Filmowy skupia miłośników kina, uczniów i absolwentów Uczestnicy zajęć poznają arcydzieła światowej sztuki filmowej i pogłębiają wiedzę o filmie. Wymieniają myśli i kształcą warsztat krytyczno – filmowy;
  • Koło teatralne stwarza uczniom możliwość rozwijania umiejętności aktorskich, muzycznych, plastycznych i reżyserskich. Zajęcia prowadzone są właśnie w takich sekcjach, a później efekty prac zespołów są „zszywane” w całość widowiska. Od kilku lat spektakle wystawiane są na scenie teatralnej Mazowieckiego Instytutu Kultury.
  • Szkolne Koło Strzeleckie daje uczniom możliwość nauki strzelania, ćwiczenia celności i w końcu udziału w zawodach organizowanych przez Kuratorium;
  • w Szkolnym Kole Sportowym w sekcji zarówno dziewcząt jak i chłopców rozwijane są umiejętności gry zespołowej, tu właśnie doskonali się techniki gry. Sukcesy reprezentacji szkolnych w sporcie są w dużej mierze zasługą tego koła.
  • Szkolne koło muzyczne i sekcja nagłośnieniowa – zajmuje się przygotowaniem koncertów i oprawą multimedialną uroczystości szkolnych.
  • Powtórzenie do matury dla klas maturalnych
  • Koło języka niemieckiego
  • Szkolne koło wolontariatu

Uczniowska aktywność

Każdy uczeń naszej szkoły znajdzie możliwość realizowania swoich pasji i pomysłów. Wielu uczniów realizuje swoje pasje artystyczne uczestnicząc w szkolnych koncertach, przedstawieniach teatralnych i festiwalach. Szkoła oferuje także uczniom możliwość doskonalenia umiejętności sportowych i zainteresowań naukowych. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski, uczniowie wydają czasopismo: „Modrzewiak”, w którym drukowane są artykuły naszych uczniów oraz nauczycieli. Można również popracować w Szkolnym Radiowęźle nad ciekawą audycją, programem czy wybrać muzykę do słuchania w czasie przerwy, umilić czas kolegom i nauczycielom. Wielu uczniów angażuje się w działalność szkolnego koła wolontariatu organizując liczne akcje charytatywne.