Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia sportowe

Mamy jedną salę gimnastyczną, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej i koszykowej, tartanową bieżnię płaską (60m) i okólną (150m), rzutnię do pchnięcia kulą, skocznie w dal oraz profesjonalnie wyposażoną siłownię. Po zmaganiach sportowych można skorzystać z nowocześnie urządzonej łazienki z natryskami. Na lekcjach wychowania fizycznego oprócz przewidzianych programem zajęć prowadzone są rozgrywki tenisa stołowego, a także aerobik, step i zajęcia w siłowni. Nauczyciele wykorzystują nowatorskie metody treningowe z zastosowaniem piłek FITBALL i taśm TRX. Dwie dwudziestominutowe przerwy mogą być przez uczniów wykorzystywane rekreacyjnie, tzn. do gry w piłkę koszową, nożną lub grę w tenisa stołowego. Każdego dnia po lekcjach i w soboty prowadzone są zajęcia SKS-u (grupy: piłki siatkowej, nożnej, koszowej, ręcznej, biegi przełajowe dla dziewcząt i chłopców). Nasze reprezentacje sportowe mają na swoim koncie liczące się sukcesy w dzielnicy Śródmieście.

Koła zainteresowań

Chętni do rozwijana swoich uzdolnień, energiczni i twórczy uczniowie znajdują możliwość realizowania się w działalności któregoś z kół:

 • Koło Dziennikarskie kształci umiejętności tworzenia tekstów publicystycznych, daje możliwość publikacji w szkolnej gazetce „Modrzewiak”, oferuje warsztaty dziennikarskie, wycieczki do drukarni i redakcji poczytnych pism;
  Dyskusyjny Klub Filmowy skupia miłośników kina, uczniów i absolwentów Uczestnicy zajęć poznają arcydzieła światowej sztuki filmowej i pogłębiają wiedzę o filmie. Wymieniają myśli i kształcą warsztat krytyczno – filmowy;
 • Koło teatralne stwarza uczniom możliwość rozwijania umiejętności aktorskich, muzycznych, plastycznych i reżyserskich. Zajęcia prowadzone są właśnie w takich sekcjach, a później efekty prac zespołów są „zszywane” w całość widowiska. Od kilku lat spektakle wystawiane są na deskach Teatru Capitol.
 • Koło Matematyczne rozwija umiejętność logicznego myślenia, na zajęciach realizowane są zagadnienia spoza programu umożliwiające poszerzenia wiedzy;
 • Koło Chemiczne gromadzi uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych.
 • Koło Biologiczne skupia uczniów zainteresowanych biologią. Na zajęciach prowadzone są prace badawcze, eksperymenty, uczestnicy biorą udział w wykładach i przygotowują się do olimpiady;
 • Koło Filozoficzne umożliwia „spotkania” z wieloma interesującymi tekstami filozoficznymi, przygotowuje do olimpiady z tego przedmiotu;
 • Szkolne Koło Strzeleckie daje uczniom możliwość nauki strzelania, ćwiczenia celności i w końcu udziału w zawodach organizowanych przez Kuratorium;
 • w Szkolnym Kole Sportowym w sekcji zarówno dziewcząt jak i chłopców rozwijane są umiejętności gry zespołowej, tu właśnie doskonali się techniki gry. Sukcesy reprezentacji szkolnych w sporcie są w dużej mierze zasługą tego koła.
 • Koło Przedsiębiorczości na zajęciach poruszane są zagadnienia związane z grą giełdową, a uczniowie przygotowują się do olimpiady z przedsiębiorczości.

Uczniowska aktywność

Każdy uczeń naszej szkoły znajdzie możliwość realizowania swoich pasji i pomysłów. Istnieje Samorząd Szkolny, uczniowie wydają czasopismo: „Modrzewiak”, w którym drukowane są artykuły naszych uczniów oraz nauczycieli. Można również popracować w Szkolnym Radiowęźle nad ciekawą audycją, programem czy wybrać muzykę do słuchania w czasie przerwy, umilić czas kolegom i nauczycielom dobrym i życzliwym słowem, błysnąć jakimś celnie dobranym aforyzmem. Nie uwierzysz, ale mógłbyś też śpiewać w naszym szkolnym chórze. … a poza tym jesteśmy otwarci na Twoje pomysły. Czekamy.