O szkole

Informacje o XVII LO
Adres, rozkład dzwonków, kadry, współpraca zagraniczna, sukcesy

Dla uczniów
Pedagog szkolny, stypendia, zdrowie, stołówka, sklepik

Z życia szkoły
Uroczystości szkolne, ważne wydarzenia

Budynek
Pracownie przedmiotowe, biblioteka, obiekty sportowe

Nauka języków obcych: język angielski i język niemiecki
Wymiany zagraniczne, dwujęzyczność, DSD II

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowe, wycieczki, koła zainteresowań, uczniowska aktywność