Budynek

Pracownie przedmiotowe

  • pracownie języków obcych (osiem pracowni), wyposażone są w projektory multimedialne i tablice interaktywne. Zapleczem dla pracowni języka niemieckiego i przedmiotów nauczanych dwujęzycznie jest podręczna bardzo bogata medioteka, w której do dyspozycji nauczycieli i uczniów znajdują się: zbiory płyt CD i DVD, podręczniki, słowniki, książki popularnonaukowe, dydaktyczno metodyczne, materiały ćwiczeniowe, liczące się pozycje literatury niemieckiej, czasopisma.
  • w pracowni biologicznej jest 15 mikroskopów OLYMPUS przeznaczonych do pracy uczniów, jeden mikroskop nauczyciela wyposażony w kamerę połączoną z projektorem multimedialnym, tablica interaktywna. Bogata kolekcja filmów przyrodniczych pozwala ilustrować wykłady ciekawym materiałem. W pracowni znajduje się też podręczna biblioteka, m.in. z kompletem podręczników biologii przeznaczonych do nauczania w języku niemieckim;
  • pracownia informatyczna wyposażona w 19 stanowisk komputerowych. Komputer nauczyciela daje możliwość podglądu pracy uczniów na dużym ekranie. W skład wyposażenia wchodzi też projektor multimedialny. Szkoła dysponuje stałym szerokopasmowym łączem internetu;
  • pracownie matematyczne (dwie pracownie) wyposażone w komputery z programami matematycznymi, projektory multimedialne;
  • pracownia fizyczna wyposażona w projektor multimedialny i liczne pomoce dydaktyczne. W stołach pracowni zainstalowane są stanowiska laboratoryjne do pomiarów w zakresie prądu stałego i przemiennego.
  • pracownia chemiczna wyposażona w projektor multimedialny; posiada zaplecze odczynników i sprzętu laboratoryjnego;
  • pracownie języka polskiego (cztery) w każdej z nich jest  projektor multimedialny z ekranem oraz bogaty zbiór reprodukcji (w formie slajdów) malarstwa, rzeźby, architektury stworzony z myślą o dobrym przygotowaniu uczniów do matury, zwłaszcza w dziedzinie nazywanej „korespondencją sztuk”;
  • w pracowni sztuki znajduje się projektor multimedialny, rzutnik do slajdów, duży ekran, bogata płytoteka i wysokiej klasy sprzęt do odtwarzania oraz gitary elektryczne, zestaw perkusyjny i pianino;
  • pracownia historyczna wyposażona jest w projektor multimedialny, tablica interaktywna. Znajduje się tu też bogaty zbiór map, atlasów i tekstów źródłowych i poczet królów i książąt polskich;
  • pracownia geograficzna wyposażona jest w projektor multimedialny, tablicę interaktywną, są tu również komplety atlasów w języku polskim i niemieckim, multimedialne programy geograficzne, bogata wideoteka oraz kolekcja skał i minerałów.

Biblioteka

Biblioteka szkolna jest czynna od 7.30 do 16.00. Można tu znaleźć książki z literatury pięknej – polskiej i obcej, duży wybór lektur szkolnych, a także książki z różnych dziedzin wiedzy (historii, literatury, biologii, geografii, matematyki, sztuki i architektury, muzyki itp.).
Dysponujemy również bogatym księgozbiorem podręcznym: encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy, z którego czytelnicy mogą korzystać w czytelni.
Uzupełnieniem księgozbioru są prenumerowane czasopisma takie jak np. National Geographic, Polityka, Wprost, Film, Kino, Wiedza i Życie, Świat Nauki, Mówią wieki, Cogito, Chip, English Matters, Teutsch Aktuell, Delta, Piłka Nożna, Przekrój, Wszechświat, Kosmos.
W bibliotece można korzystać z komputerów, Internetu, drukarki i skanera. Bioblioteka dysponuje też projektorem multimedialnym i ciągle wzbogacaną mediateką (ponas 1000 pozycji).

Obiekty sportowe

Mamy jedną salę gimnastyczną, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej i koszykowej, tartanową bieżnię płaską (60m) i okólną (150m), rzutnię do pchnięcia kulą, skocznie w dal oraz profesjonalnie wyposażoną siłownię. Po zmaganiach sportowych można skorzystać z nowocześnie urządzonej łazienki z natryskami.