Materiały dydaktyczne – Moodle i chmura

Uczestniczymy w projekcie Office 365 co umożliwia korzystanie z chmury Microsoft.
Loginy i hasła do chmury otrzymujesz na początku roku szkolnego od administratora.
W przypadku problemów, proszę skontaktować się z administratorem systemu
Dariusz Kwiecień (proszę korzystać z komunikacji za pomocą dziennika elektronicznego)

Aby zalogować się do chmury, kliknij tutaj.

Materiały dydaktyczne publikujemy na platformie Moodle.
Dostęp do materiałów wymaga logowania.
Loginy i hasła do platformy otrzymujesz na początku roku szkolnego.
W przypadku problemów, proszę skontaktować się z administratorem systemu
Dariusz Kwiecień (proszę korzystać z komunikacji za pomocą dziennika elektronicznego)

Aby otworzyć platformę Moodle, kliknij tutaj.

Instrukcje korzystania w powyższych usług

W przypadku braku możliwości wysłania do administratora wiadomości za pomocą dziennika elektronicznego, adres e-mail kontaktowy: dkwiecien@eduwarszawa.pl