Strona główna

Podziękowanie dla Pani Haliny Kępy-Zimy – Przewodniczącej Rady Rodziców XVII LO

Szanowna Pani,
Z końcem kwietnia 2020 roku wygasła Pani dwuletnia kadencja na stanowisku Przewodniczącej Rady Rodziców XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie.

W imieniu całej społeczności szkolnej składam Pani podziękowanie za ogromne zaangażowanie w sprawy naszego Liceum.

Decyzje podejmowane przez Radę Rodziców pod Pani przewodnictwem były zawsze prawdziwym wsparciem dla Szkoły.

Dziękuję Pani za atmosferę jaka towarzyszyła pracom Rady i głębokie zrozumienie potrzeb szkoły.
Z wyrazami szacunku
Piotr Golinowski
Dyrektor XVII LO

Elektroniczny debiut gazety szkolnej „Modrzewiak”.
Kliknij tutaj
Numer 91 Numer 92

Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2019/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
Kliknij tutaj

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
– regulacje prawne

Kliknij tutaj

Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy
Kliknij tutaj

Uzasadnienie do Rozporządzenia MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy
Kliknij tutaj

Wytyczne MEN, CKE, GIS dotyczące organizowania
egzaminu maturalnego w roku 2020

Kliknij tutaj

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku 2020
Kliknij tutaj

Frycz wśród wyróżnionych liceów warszawskich
KLIKNIJ TUTAJ

UWAGA
przykładowy test z niemieckiego!

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami kandydatów, poniżej publikujemy przykładową wersję sprawdzianu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych polsko – niemieckich.

Aby przejść do sprawdzianu, kliknij tutaj


Dodaj komentarz