Strona główna

Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2019/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
Kliknij tutaj

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
– regulacje prawne

Kliknij tutaj

Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy
Kliknij tutaj

Uzasadnienie do Rozporządzenia MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy
Kliknij tutaj

Wytyczne MEN, CKE, GIS dotyczące organizowania
egzaminu maturalnego w roku 2020

Kliknij tutaj

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku 2020
Kliknij tutaj

Frycz wśród wyróżnionych liceów warszawskich
KLIKNIJ TUTAJ

UWAGA
przykładowy test z niemieckiego!

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami kandydatów, poniżej publikujemy przykładową wersję sprawdzianu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych polsko – niemieckich.

Aby przejść do sprawdzianu, kliknij tutaj


Dodaj komentarz