Z życia szkoły

 • Dzień Modrzewiaka 23 września (w rocznicę otrzymania przez szkołę sztandaru) jest wielkim świętem dla całej szkoły, podczas tej uroczystości nowi uczniowie są przyjmowani do szkolnej rodziny Modrzewiaków;
 • Uroczysty apel związany z Dniem Wszystkich Świętych, klasy pierwsze odwiedzają wtedy wybrane cmentarze i groby;
 • Koncert jesienny (w listopadzie);
 • Bożonarodzeniowe spotkanie przy choince uczniów, nauczycieli i absolwentów;
 • Studniówka, tradycyjny bal przyszłych absolwentów na 100 dni przed maturą;
 • „Torty” – uroczyste podsumowanie pierwszego półrocza (w styczniu);
 • Przedstawienie szkolnego koła teatralnego (grudzień i kwiecień);
 • Święto Wiosny (21 marca) czcimy różnorodnymi, przygotowanymi przez uczniów widowiskami, konkursami, w których biorą udział uczniowie i nauczyciele;
 • W końcu kwietnia pożegnanie klas maturalnych;
 • Uroczyste rozdanie dyplomów DSD II (w maju);
 • Podsumowanie roku sportowego (w czerwcu);
 • Zakończenie roku szkolnego.