Język angielski

Od wprowadzenia centralnie sprawdzanych egzaminów maturalnych odnotowujemy też znaczące sukcesy w języku angielskim. Ponad 90% naszych absolwentów co roku zdaje maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, uzyskując wysokie wyniki.

Lekcje języka angielskiego odbywają się w grupach uwzględniających stopień zaawansowania znajomości języka. Prowadzimy wiele grup z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego  w oparciu o nowoczesne, ambitne podręczniki. Na lekcjach wykorzystywane są również materiały uzupełniające podręczniki, a dodatkowe ćwiczenia przesyłane uczniom drogą cyfrową.

Zespół nauczycielek języka angielskiego od kilku lat raz w roku organizuje edukacyjne wycieczki na Wyspy Brytyjskie, które cieszą się wśród naszych uczniów dużym powodzeniem. Podczas tych wyjazdów uczniowie mają okazję bliżej poznać kulturę, historię i przyrodę krajów anglosaskich (Anglię, Walię, Irlandię i Szkocję) i zetknąć się w różnych sytuacjach z poznawanym językiem. Dokładamy starań, by uczestnikom wycieczek zapewnić jak najczęstszy kontakt z anglojęzycznymi miejscowymi przewodnikami.

Od paru lat organizujemy też w czasie obozów zimowych dla każdej z klas cykl lekcji języka angielskiego, których punktem kulminacyjnym jest przeprowadzenie debaty oxfordzkiej w języku angielskim.

Mamy bogatą bibliotekę anglojęzycznych książek, której zasoby są stale powiększane.

Wysoki poziom lekcji języka angielskiego sprawia, że nasi uczniowie coraz liczniej podejmują za granicą studia w języku angielskim.