Nasz patron

Andrzej Frycz-Modrzewski (1503-1572) był najwybitniejszym przedstawicielem myśli społeczno-politycznej polskiego odrodzenia. Pochodził z rodziny szlacheckiej. sprawującej urząd wójtów w Wolborzu. Studiował w Akademii Krakowskiej, podróżował, pracował m.in. w kancelarii prymasa J.Łaskiego, był sekretarzem Zygmunta Augusta.

Działalność publicystyczną rozpoczął w 1534r. Najważniejszym jego dziełem był traktat „O poprawie Rzeczypospolitej” (napisany 1551- 1554). Dokonał w nim analizy ustroju społecznego i państwowego Polski i przedstawił wszechstronny projekt jego przebudowy. Pisma jego odznaczały się głębokim humanizmem, wiarą w człowieka i rozum ludzki, wysokim etosem chrześcijańskim i poczuciem sprawiedliwości społecznej.

Na Patrona Szkoły wybrał tego wybitnego Polaka i Europejczyka pierwszy jej dyrektor W. Hajdrych.