Język niemiecki

Wymiany zagraniczne

Wymiany mają charakter naukowy i poznawczy, są to wspólne warsztaty językowe, wycieczki, realizacja projektów. W trakcie wymian uczniowie nabywają umiejętności organizacyjnych i wykazują się dużą samodzielnością. Do kalendarza szkolnego wpisaliśmy na stałe wymiany (tzn. wizyta i rewizyta) naszych uczniów i młodzieży z niemieckich gimnazjów:
od 1994 r. z Aachen,
od 1997 r. z Bretten.
Organizowane były też wymiany z Denzlingen k. Freiburga (w latach 1992 – 2018), Dortmundem, Kassel, Gerą, Kötzting. W roku 2019 szkoła nawiązała kontakt z gimnazjami w Berlinie i Düsseldorfie, ale ze względu na pandemię COVID-19 do wymian młodzieży nie doszło.
Wynikiem wymian dla polskich i niemieckich uczniów oraz nauczycieli są nawiązane kontakty o charakterze prywatnym, nowo poznani często odwiedzają się i korespondują ze sobą. Mamy przykłady wielu serdecznych, sprawdzonych przyjaźni.

Projekty międzynarodowe

Bad Marienberg – projekt polsko – niemiecki realizowany w formie warsztatów historyczno – językowych. Każdego roku młodzież naszej szkoły wraz z rówieśnikami z Niemiec pracuje nad aktualnymi problemami współczesnego świata.
Jugend debattiert – projekt międzynarodowy, w którym młodzież naszej szkoły debatuje na aktualne tematy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Językiem debat jest język niemiecki.

Dwujęzyczność

Od 1994 roku istnieje w naszym Liceum ciąg klas dwujęzycznych polsko – niemieckich. Jego celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu Deutsches Sprachdiplom C1. Egzamin ten odpowiada poziomem egzaminowi Kleines Deutsches Sprachdiplom, przeprowadzanemu przez Instytut Goethego. Świadectwo uzyskane po zdaniu tego egzaminu razem z polską maturą uprawnia naszych absolwentów do ubiegania się o przyjęcie na studia w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego.

Do programu klas dwujęzycznych na stałe weszły wymiany z naszymi szkołami partnerskimi:
Einhard-Gymnasium w Aachen
Melanchthon-Gymnasium w Bretten
Erasmus-Gymnasium w Denzlingen

DSD II – C1

W klasie maturalnej uczniowie klas dwujęzycznych przystępują do egzaminu znajomości języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w celu uzyskania certyfikatu: Deutsches Sprachdiplom C1. Egzamin jest organizowany przez Zentralstelle für Auslandsschulwesen w Kolonii (RFN) jednego dnia dla wszystkich zainteresowanych z półkuli północnej.

Egzamin jest dwuetapowy; składa się:

 1. z części pisemnej (późną jesienią):
  rozumienie ze słuchu (Hörverstehen)
  rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen)
  wypowiedź pisemna w formie rozprawki, streszczenia tekstu, opracowania grafiki
 2. z części ustnej (styczeń):
  rozmowa sterowana z uwzględnieniem narzuconych aspektów
  obrona przygotowanego projektu