Nauka języków obcych

Wymiany zagraniczne

Wymiany mają charakter naukowy i poznawczy, są to wspólne warsztaty językowe, wycieczki, realizacja projektów. W trakcie wymian uczniowie nabywają umiejętności organizacyjnych i wykazują się dużą samodzielnością. Do kalendarza szkolnego wpisaliśmy na stałe wymiany (tzn. wizyta i rewizyta) naszych uczniów i młodzieży z niemieckich gimnazjów:
od 1992 r. z Denzlingen k. Freiburga,
od 1994 r. z Aachen,
od 1997 r. z Bretten.
Organizowane były też wymiany z Dortmundem, Kassel, Gerą, Kötzting.
Wynikiem wymian dla polskich i niemieckich uczniów oraz nauczycieli są nawiązane kontakty o charakterze prywatnym, nowo poznani często odwiedzają się i korespondują ze sobą. Mamy przykłady wielu serdecznych, sprawdzonych przyjaźni.

Dwujęzyczność

Od 1994 roku istnieje w naszym Liceum ciąg dwujęzyczny polsko – niemiecki. Jego celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu Deutsches Sprachdiplom C1. Egzamin ten odpowiada poziomem egzaminowi Kleines Deutsches Sprachdiplom, przeprowadzanemu przez Instytut Goethego. Świadectwo uzyskane po zdaniu tego egzaminu razem z polską maturą uprawnia naszych absolwentów do ubiegania się o przyjęcie na studia w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego.

Do programu klas dwujęzycznych na stałe weszły wymiany z naszymi szkołami partnerskimi:
Einhard-Gymnasium w Aachen
Melanchthon-Gymnasium w Bretten
Erasmus-Gymnasium w Denzlingen
W wymianach z Einhard- i Melanchthon-Gymnasium uczestniczą uczniowie klas dwujęzycznych, natomiast do Denzlingen wyjeżdżają uczniowie klas z rozszerzonym programem języka niemieckiego (uczniowie klas dwujęzycznych także mogą wziąć udział w tej wymianie, jeżeli są wolne miejsca).
O wymianach z Niemcami można przeczytać na stronie www.schallhorn.com/polen/polen.htm – niestety na razie tylko po niemiecku. Jest to strona prowadzona przez niemieckiego nauczyciela geografii i wieloletniego współpracownika XVII LO przy organizacji wymian z Melanchthon-Gymnasium w Bretten, profesora Eberharda Schallhorna.

DSD C1

W klasie III uczniowie klas dwujęzycznych przystępują do egzaminu znajomości języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w celu uzyskania certyfikatu: Deutsches Sprachdiplom C1. Egzamin jest organizowany przez Zentralstelle für Auslandsschulwesen w Kolonii (RFN) jednego dnia dla wszystkich zainteresowanych z półkuli północnej.

Egzamin jest dwuetapowy; składa się:

 1. z części pisemnej (późną jesienią):
  rozumienie ze słuchu (Hörverstehen)
  rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen)
  wypowiedź pisemna, komentarz do podanego tekstu
 2. z części ustnej (styczeń – luty):
  rozmowa sterowana z uwględnieniem 5 z 8 podanych aspektów
  rozmowa na temat przygotowanego projeku