Ci, których pożegnaliśmy

Nauczyciele:

Włodzimierz Hajdrych – pierwszy dyrektor XVII LO,
Teresa Stryjkowa – dyrektor XVII LO w latach: 1974 – 1985,
Janina Mikucińska – pierwsza wieloletnia wicedyrektorka Szkoły,
Halina Aweryn, Zuzanna Gliksman, Halina Główczewska, Halina Górska, Celestyna Grabczakowa, Karolina Grabowiecka, Joanna Kasprzakowa, Halina Leszczyńska, Zygmunt Lewandowski, Jadwiga Mazurska, Halina Polanek, Elżbieta Pietrow, Ludmiła Preiss, Elżbieta Pstrokońska vel Pstrokulska, Maria Stanczewska, Krystyna Szaflikowa, Antoni Tryczyński, Aleksandra Zawadowska

Pracownicy Szkoły:

Marian Kamiński, Waleria Piecka, Amelia Stochel, Hieronim Szacherski

Uczniowie:

Agnieszka Adamska, Rafał Alechnowicz, Maciej Brodzki, Małgorzata Dłużewska, Barbara Dutkiewicz, Ewelina Grzeszkiewicz, Krzysztof Jakubczyk, Małgorzata Klita, Maciej Kosiński, Tadeusz Kreit, Dariusz Krzywiński, Sławomir Kubaszewski, Wiesława Laskus, Mikołaj Łaniewski – Wołłk, Andrzej Minkiewicz, Tomasz Paprocki, Grzegorz Przemyk, Eliza Pyrkosz, Paweł Smogorzewski, Jarosław Staniszewski, Jarosław Zabiega, Przemysław Żbikowski

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI