Ci, których pożegnaliśmy

Nauczyciele:

Włodzimierz Hajdrych – pierwszy dyrektor Szkoły,
Janina Mikucińska – pierwsza wieloletnia wicedyrektorka Szkoły,
Halina Aweryn, Zuzanna Gliksman, Halina Główczewska, Halina Górska, Celestyna Grabczakowa, Karolina Grabowiecka, Halina Leszczyńska, Zygmunt Lewandowski, Halina Polanek, Elżbieta Pietrow, Ludmiła Preiss, Maria Stanczewska, Antoni Tryczyński, Aleksandra Zawadowska

Pracownicy Szkoły:

Marian Kamiński, Waleria Piecka, Amelia Stochel, Hieronim Szacherski

Uczniowie:

Agnieszka Adamska, Rafał Alechnowicz, Maciej Brodzki, Krzysztof Jakubczyk, Małgorzata Klita, Maciej Kosiński, Tadeusz Kreit, Dariusz Krzywiński, Sławomir Kubaszewski, Wiesława Laskus, Andrzej Minkiewicz, Tomasz Paprocki, Grzegorz Przemyk, Eliza Pyrkosz, Paweł Smogorzewski, Przemysław Żbikowski

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI