Ci, których pożegnaliśmy

Pogrążeni w smutku żegnamy panią profesor Hannę Garło, która przez ponad pół wieku kształtowała naszą szkołę.
Nauczycielka matematyki, wicedyrektorka.
Troskliwa i wymagająca wychowawczyni wielu pokoleń uczniów.
Dyskretna przewodniczka i spolegliwa opiekunka młodych nauczycieli, ceniona doradczyni.
Strażniczka tradycji.

Odznaczała się odwagą cywilną i prawością. Dobrocią, wrażliwością i skromnością.
Była sercem grona pedagogicznego naszego liceum.
Pogrzeb odbył się 6 maja 2021 roku na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie przy ul. św. Wincentego 83. Rozpocznie się mszą świętą w kościele św. Wincentego A Paulo (Drewniany) o godzinie 13.20.
Hanna Garło w naszej pamięci – wspomnienia

Nauczyciele:

Włodzimierz Hajdrych – pierwszy dyrektor XVII LO,
Teresa Stryjkowa – dyrektor XVII LO w latach: 1974 – 1985,
Janina Mikucińska – pierwsza wieloletnia wicedyrektorka Szkoły,
Halina Aweryn, Hanna Garło, Zuzanna Gliksman, Halina Główczewska, Halina Górska, Celestyna Grabczakowa, Karolina Grabowiecka, Joanna Kasprzakowa, Halina Leszczyńska, Zygmunt Lewandowski, Jadwiga Mazurska, Halina Polanek, Elżbieta Pietrow, Ludmiła Preiss, Elżbieta Pstrokońska vel Pstrokulska, Maria Stanczewska, Krystyna Szaflikowa, Antoni Tryczyński, Aleksandra Zawadowska, Apolonia Żydkowicz

Pracownicy Szkoły:

Marian Kamiński, Waleria Piecka, Amelia Stochel, Hieronim Szacherski

Uczniowie:

Agnieszka Adamska, Rafał Alechnowicz, Maciej Brodzki, Małgorzata Dłużewska, Barbara Dutkiewicz, Ewelina Grzeszkiewicz, Krzysztof Jakubczyk, Małgorzata Klita, Maciej Kosiński, Tadeusz Kreit, Dariusz Krzywiński, Sławomir Kubaszewski, Wiesława Laskus, Mikołaj Łaniewski – Wołłk, Andrzej Minkiewicz, Tomasz Paprocki, Grzegorz Przemyk, Eliza Pyrkosz, Paweł Smogorzewski, Jarosław Staniszewski, Jarosław Zabiega, Przemysław Żbikowski

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI