Ci, których pożegnaliśmy

Pogrążeni w smutku żegnamy panią profesor Hannę Garło, która przez ponad pół wieku kształtowała naszą szkołę.
Nauczycielka matematyki, wicedyrektorka.
Troskliwa i wymagająca wychowawczyni wielu pokoleń uczniów.
Dyskretna przewodniczka i spolegliwa opiekunka młodych nauczycieli, ceniona doradczyni.
Strażniczka tradycji.

Odznaczała się odwagą cywilną i prawością. Dobrocią, wrażliwością i skromnością.
Była sercem grona pedagogicznego naszego liceum.
Pogrzeb odbył się 6 maja 2021 roku na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie przy ul. św. Wincentego 83. Rozpocznie się mszą świętą w kościele św. Wincentego A Paulo (Drewniany) o godzinie 13.20.
Hanna Garło w naszej pamięci – wspomnienia

Nauczyciele:

Włodzimierz Hajdrych – pierwszy dyrektor XVII LO,
Teresa Stryjkowa – dyrektor XVII LO w latach: 1974 – 1985,
Janina Mikucińska – pierwsza wieloletnia wicedyrektorka Szkoły,
Halina Aweryn, Maria Babarowska, Barbara Bieniecka – Mierzwińska, Aleksandra Chabasińska, Waldemar Czerniakowski, Stanisław Czubaty, Hanna Garło, Zuzanna Gliksman, Halina Główczewska, Halina Górska, Celestyna Grabczakowa, Karolina Grabowiecka, Barbara Jezulin, Krystyna Kantorska, Joanna Kasprzakowa, Halina Leszczyńska, Zygmunt Lewandowski, Wiesława Łoboda, Maria Migdalska, Jadwiga Mazurska, Barbara Nowicka, Halina Polanek, Elżbieta Pietrow, Ludmiła Preiss, Elżbieta Pstrokońska vel Pstrokulska, Margaretha Schweigert, Jerzy Skarżyński, Maria Stanczewska, Krystyna Szaflikowa, Antoni Tryczyński, Małgorzata Trzeciak, Aleksandra Zawadowska, Apolonia Żydkowicz

Pracownicy Szkoły:

Marian Kamiński, Julia Kraska, Genowefa Muzal, Jadwiga Nawarska, Waleria Piecka, Jan Płochocki, Amelia Stochel, Hieronim Szacherski

Uczniowie:

Agnieszka Adamska, Rafał Alechnowicz, Maciej Brodzki, Małgorzata Dłużewska, Barbara Dutkiewicz, Ewelina Grzeszkiewicz, Krzysztof Jakubczyk, Małgorzata Klita, Maciej Kosiński, Tadeusz Kreit, Dariusz Krzywiński, Sławomir Kubaszewski, Wiesława Laskus, Mikołaj Łaniewski – Wołłk, Andrzej Minkiewicz, Tomasz Paprocki, Grzegorz Przemyk, Eliza Pyrkosz, Paweł Smogorzewski, Jan Snopczyński, Jarosław Staniszewski, Jarosław Zabiega, Przemysław Żbikowski

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI