Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM
Kacper Chojecki (klasa 3c) – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Barbara Wojcieszak (klasa 2e) – Wiceprzewodnicząca
Piotr Dubiński (klasa 3c) – Sekretarz

SENAT

Piotr Kuczyński (klasa 3c) – Marszałek Senatu
Patryk Paruszewski (klasa 3c) – Wicemarszałek Senatu
Małgorzata Steczkowska (klasa 3g) – Wicemarszałek Senatu
W skład Senatu Samorządu Uczniowskiego wchodzi po dwoje przedstawicieli z każdej klasy.

NAUCZYCIELE – OPIEKUNOWIE
p. Wojciech Kornacki – nauczyciel chemii
p. Monika Łopatowska-Nowak – nauczycielka historii i WOS-u