Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM

Otylia Kruk (klasa IV B) – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Jakub Brzostowski (klasa IV B) – Wiceprzewodniczący
Mikołaj Misiak (klasa IV A) – Sekretarz

SENAT

Marta Milerska (klasa IV B) – Marszałek Senatu
Mateusz Skrzypacz (klasa 3c) – Wicemarszałek Senatu
Piotr Nowak (klasa 1D) – Wicemarszałek Senatu
Ksawery Dławichowski (klasa 3b) – Członek Prezydium Senatu

NAUCZYCIELE – OPIEKUNOWIE
p. Beata Wasilczuk – nauczycielka wychowania fizycznego
p. Aleksandra Włodarczyk – nauczycielka wychowania fizycznego