Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM
Barbara Wojcieszak (klasa 2e) – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Jakub Bieniek (klasa 1d) – Wiceprzewodniczący
Weronika Kaczmarska (klasa 2e) – Sekretarz

SENAT

Julia Wiktorowicz (klasa 2e) – Marszałek Senatu
Mateusz Gurdała (klasa 1c) – Wicemarszałek Senatu
W skład Senatu Samorządu Uczniowskiego wchodzi po dwoje przedstawicieli z każdej klasy.

NAUCZYCIELE – OPIEKUNOWIE
p. Wojciech Kornacki – nauczyciel chemii
p. Monika Łopatowska-Nowak – nauczycielka historii i WOS-u