Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM
Emilia Metryka (klasa 2e) – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Patryk Hajduk (klasa 1c) – Wiceprzewodniczący
Aniela Dębowska (klasa 1d) – Sekretarz

SENAT

Julia Wiktorowicz (klasa 3e) – Marszałek Senatu
Mateusz Gurdała (klasa 2c) – Wicemarszałek Senatu
W skład Senatu Samorządu Uczniowskiego wchodzi po dwoje przedstawicieli z każdej klasy

NAUCZYCIELE – OPIEKUNOWIE
p. Wojciech Kornacki – nauczyciel chemii
p. Monika Łopatowska-Nowak – nauczycielka historii i WOS-u