Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM
Jakub Parol (klasa 2a) – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Karolina Barszcz (klasa 1c) – Wiceprzewodnicząca Mikołaj Misiak (klasa Ic) – Sekretarz

SENAT

Aleksander Kęciek (klasa 3c) – Marszałek Senatu
Jakub Ryś (klasa 2b) – Wicemarszałek Senatu
W skład Senatu Samorządu Uczniowskiego wchodzi po dwoje przedstawicieli z każdej klasy.

NAUCZYCIELE – OPIEKUNOWIE
p. Wojciech Kornacki – nauczyciel chemii
p. Monika Łopatowska-Nowak – nauczycielka historii i WOS-u