Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM

Przewodnicząca SU – Zofia Baraniewska, klasa 2c
Wiceprzewodnicząca – Patrycja Radek, klasa 1c
Sekretarz – Sylwia Karpowicz, klasa 2c

SENAT

Marszałek Senatu – Kosma Grzegory, klasa 2d
Wicemarszałkini Senatu – Olga Szuran, klasa 2c

W skład Senatu Samorządu Uczniowskiego wchodzi po dwoje przedstawicieli z każdej klasy.

NAUCZYCIELE – OPIEKUNOWIE
p. Wojciech Kornacki – nauczyciel chemii
p. Monika Łopatowska-Nowak – nauczycielka historii i WOS-u