Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM

Otylia Kruk (klasa III B) – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Jakub Brzostowski (klasa III B) – Wiceprzewodniczący
Mikołaj Misiak (klasa III A) – Sekretarz

SENAT

Marta Milerska (klasa III B) – Marszałkini Senatu
Mateusz Skrzypacz (klasa 2c) – Wicemarszałek Senatu
Piotr Nowak (klasa W) – Wicemarszałek Senatu
Ksawery Dławichowski (klasa 2b) – Członek Prezydium Senatu

NAUCZYCIELE – OPIEKUNOWIE
p. Wojciech Kornacki – nauczyciel chemii
p. Monika Łopatowska-Nowak – nauczycielka historii i WOS-u