Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM
Elżbieta Żochowska (klasa 2c) – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Marcin Świderski (klasa 2c) – Wiceprzewodniczący

Barbara Wojcieszek (klasa 1e)
Alicja Lau (klasa 1e)
Marta Ołowska (klasa 2d)
Karolina Wilczek (klasa 2d)
Małgorzata Steczkowska (klasa 2g)
Adrian Szczerba (klasa 3b)
Michalina Adamczak (klasa 3c)
Aleksandra Mata (klasa 3c)
Karolina Stolarska (klasa 3d)

SENAT
W skład Senatu Samorządu Uczniowskiego wchodzi po dwoje przedstawicieli z każdej klasy.

NAUCZYCIELE – OPIEKUNOWIE
p. Wojciech Kornacki – nauczyciel chemii
p. Monika Łopatowska-Nowak – nauczycielka historii i WOS-u