Dla uczniów

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – pani Iwona Chmielewska udziela uczniom i rodzicom indywidualnych porad i konsultacji w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz prowadzi tematyczne zajęcia grupowe dotyczące profilaktyki uzależnień, zachowań ryzykownych, efektywnego uczenia się i innych zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Dyżury pedagoga szkolnego:
poniedziałek 10:30 – 15:30
wtorek 10:30 – 15:30
środa 11:00 – 16:00
czwartek 10:30 – 15:30
piątek 9:00 – 14:00

Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną nr 1 przy ul. Złotej 9 lok. 3. Naszym liceum opiekuje się psycholog z poradni – pani Maria Kołodziejak-Pecht oraz doradca zawodowy – pani Ewa Rostańska-Ciach.

Strona poradni znajduje się pod adresem http://www.ppp1.waw.pl/

Stypendia

Za wybitne wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom przyznawane są stypendia pieniężne.

Zdrowie

Mamy gabinet pomocy medycznej, uczniowie mogą liczyć na stałą opiekę pielęgniarki. Ponadto pielęgniarka w ramach medycyny szkolnej prowadzi zajęcia prozdrowotne dla uczniów i współpracuje z instytucjami promującymi zdrowy styl życia.

Dyżury pielęgniarki szkolnej
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30

Stołówka, sklepik
W szkole działają: stołówka, gdzie można zjeść trzydaniowe obiady przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów, bufet i kawiarnia, gdzie można kupić zimne napoje, herbatę, kawę, kanapki… Pyszne!