Dla uczniów

Konkursy

Tradycją naszej szkoły są liczne konkursy przedmiotowe, wpisane w kalendarz roku szkolnego:
Konkurs Dziennikarski na najlepszą publikację w szkolnej gazecie „Modrzewiak”;
Konkurs Ortograficzny;
Konkurs Fotograficzny pozwala wyłonić „talenty obiektywu”;
Konkurs Literacki – każdego roku o odmiennej formie, np. poetycki, publicystyczny, krytycznoliteracki;
Konkurs Chopinowski ze znajomości życia i twórczości Fryderyka Chopina.
W skład jury poszczególnych konkursów wchodzą: dyrektor, nauczyciele naszej szkoły oraz znamienici zaproszeni gości, np. wykładowcy Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Zwycięzcy konkursów otrzymują atrakcyjne nagrody.

Konsultacje

Nauczyciele naszej szkoły prowadzą konsultacje, podczas których uczniowie mogą liczyć na pomoc w zrozumieniu trudnego materiału, mogą też uzupełnić ewentualne zaległości spowodowane chorobą, poprawić ocenę z pracy czy odpowiedzi, które nie udały się w czasie lekcji. Konsultacje to także okazja dla uczniów zdolnych i ambitnych do poszerzania swojej wiedzy i wyjścia poza określony kanonem program.

Zajęcia dodatkowe

Obóz integracyjny dla klas pierwszych, na którym prowadzone są zajęcia z: języków obcych, biologii i geografii w terenie oraz historii – przybliżające dzieje danego regionu oraz zajęcia sportowe i inne. Dla uczniów klas drugich organizowany jest zimą obowiązkowy obóz zimowy, na którym prócz nauki i doskonalenia jazdy na nartach prowadzone są też konwersacje językowe.

Pedagog szkolny

W szkole jest zatrudniony pedagog, który pracuje z uczniami w dwojaki sposób: nawiązuje z nimi indywidualne kontakty, prowadzi tematyczne zajęcia grupowe, poświęcone m.in.: autoprezentacji, wyjaśnianiu zjawisk z zakresu psychologii ogólnej i społecznej oraz profilaktyce uzależnień.

Stypendia

Na początku klasy drugiej za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uczniowie mogą otrzymać stypendium naukowe (pieniężne).

Zdrowie

Mamy gabinet pomocy medycznej, uczniowie mogą liczyć na stałą opiekę pielęgniarki.
Coś dla ciała
W szkole działają nowocześnie wyposażone: stołówka, gdzie można zjeść trzydaniowe domowe obiady przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów, bufet i kawiarnia, gdzie można kupić zimne napoje, herbatę, kawę, słodycze, kanapki… Pyszne!