Obiady

ABONAMENT OBIADOWY
za mc WRZESIEŃ 2021
(OD 6.09.2021)
ZUPA, II DANIE, KOMPOT 19 DNI X 14,00 = 266,00
Termin płatności
do 3.09.2021r

Informujemy wszystkich uczniów, którzy w wyniku pandemii nie wykorzystali obiadów, że od dnia 6.09.2021r będą przygotowywane posiłki pokrywające powstałą nadpłatę.
Nie będzie możliwości odbioru obiadów w dowolnych terminach.
W celu uzgodnienia ilości obiadów do odebrania proszę o pilny kontakt tylko sms tel 504 – 017 – 548 w terminie do 3.09.2021
W przypadku braku kontaktu obiady będą przygotowywane od 6.09.2021 oraz przez kolejne dni nauki do momentu zgodnego z naszym wyliczeniem.