Obiady

ABONAMENT OBIADOWY
od 21.02.2022
cena 17 zł.
(ZUPA, II DANIE, KOMPOT)
ZA M-C KWIECIEŃ 2022
(BEZ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ)
17 dni x 17,00 = 289,00
Płatność od 25.03

Informujemy wszystkich uczniów, którzy w wyniku pandemii nie wykorzystali obiadów, że od dnia 6.09.2021r będą przygotowywane posiłki pokrywające powstałą nadpłatę.
Nie będzie możliwości odbioru obiadów w dowolnych terminach.
W celu uzgodnienia ilości obiadów do odebrania proszę o pilny kontakt tylko sms tel 504 – 017 – 548 w terminie do 3.09.2021
W przypadku braku kontaktu obiady będą przygotowywane od 6.09.2021 oraz przez kolejne dni nauki do momentu zgodnego z naszym wyliczeniem.