Obiady

Opłata za obiady abonamentowe
m-c czerwiec 2018 r.
14 dni x 9,00 zł = 126,00 zł
(zupa, II danie, kompot)
płatność od 25.05.2018 r. do 6.06.2018 r.

mBank
96 1140 2004 0000 3302 7624 7310 Bogumiła Dąbrowska
tytułem : imię I nazwisko, szkoła, kl,

OBIADY  GOTUJEMY  OD  11.09.2017R

Procedura zakupu abonamentów obiadowych
w roku szkolnym 2017/2018

we wrześniu  2017r.
obiady wydawane od 11 września  2017 r. (poniedziałek)

 1. W dniach 7 i 8 września 2017 r w stołówce szkolnej należy złożyć zamówienie na abonament obiadowy
 2. Należność za abonament za wrzesień należy wpłacić do dnia 11 września  na konto :

mbank   96  1140  2004  0000  3302  7624  7310    Bogumiła Dąbrowska
tytułem:  opłata za żywienie za miesiąc np. wrzesień  2017r, imię i  nazwisko ucznia , klasa, szkoła (Bardzo istotną sprawą jest podanie w/w informacji, ponieważ obiady wydajemy również w innych szkołach)

 1. Wpłata za kolejne miesiące dokonywana jest z góry w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres korzystania z posiłków.
 2. W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad można odwołać. Należy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem tj. do godz. 8.30 danego dnia telefon (22) 620 38 33 wew. 16 (stołówka szkolna)
 3. W przypadku nieobecności ucznia związanego z wycieczkami klasowymi posiłki należy odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność w szkole do godz. 10.00  – telefon (22) 620 38 33 wew. 16
 4. Koszty odwołanych w danym miesiącu obiadów należy odliczyć od wartości abonamentu na kolejny miesiąc, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem stołówki. Nie będzie możliwe skumulowanie odpisów i rozliczenie całości później.

Nie będą odliczane nieobecności  nie zgłoszone  lub zgłoszone po terminie.

 1. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie w kuchni szkolnej minimum 3 dni wcześniej.
 2. W przypadku braku pisemnej rezygnacji Rodzic/Opiekun zobowiązany jest opłacić obiady na kolejny miesiąc.
 3. Odpisy za czerwiec będą rozliczone po zakończeniu roku szkolnego na wniosek przesłany przez Rodzica mailem z podaniem numeru konta do zwrotu tina@oit.pl
 4. Obiady wydawane są od 30 do 14.00 

Cena posiłku obiadowego w abonamencie wynosi 9,00 zł
(zupa, drugie danie, kompot)

Cena posiłku jednorazowego wynosi 13,00zł
(zupa, drugie danie, kompot)

 1. Wartości abonamentów na kolejne poszczególne miesiące będą umieszczone na tablicy ogłoszeń do 20 każdego miesiąca