Obiady

Opłata za obiady abonamentowe
m-c czerwiec 2019 r.
12 dni x 10,00 zł = 120,00 zł
(zupa, II danie, kompot)
płatność do 31.05.2018 r.

mBank
96 1140 2004 0000 3302 7624 7310 Bogumiła Dąbrowska
tytułem : imię I nazwisko, szkoła, kl,

Procedura zakupu abonamentów obiadowych
w roku szkolnym 2018/2019
(należy kliknąć tutaj)