Modrzewiak

Tytuł gazety

„Modrzewiak” nawiązuje do nazwiska patrona naszego liceum – Andrzeja Frycza Modrzewskiego, którego humanistyczny światopogląd stanowi motto myśli przekazywanych naszym czytelnikom. „Modrzewiak” to również nazwa własna każdego ucznia i nauczyciela XVII LO; zatem tytuł pisma informuje, że jego treść jest przede wszystkim adresowana do uczniów (i nauczycieli) naszego liceum, co nie znaczy, że nie czyta nas odbiorca spoza Frycza. A wiemy, że czyta.

Nagrody

Do tej pory (jesień 2013) wydaliśmy 63 numery „Modrzewiaka”, który w konkursach na gazety szkolne został kilkakrotnie doceniony przez profesjonalne jury.

W konkursie organizowanym przez Biuro Poselskie Marka Borowskiego „Gazetki warszawskich dzieci” na najlepszą gazetę szkolną w Warszawie, w kategorii gazetek ponadgimnazjalnych, zajęliśmy:
w roku 2002 – III miejsce,
w roku 2003 – II miejsce,
w roku 2004 – II miejsce.

W konkursie – zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki na najlepszy numer specjalny mazowieckiej gazety szkolnej poświęcony kulturze lokalnej zajęliśmy:
w roku 2006 – I miejsce.

W Ogólnopolskim Konkursie gazet szkolnych Forum Pismaków (do tej pory w Wałbrzychu, w roku 2013 w Gdyni), w kategorii gazet szkolnych ponadgimnazjalnych, zajęliśmy:
w 2008 roku – I miejsce,
a potem zdobyliśmy:
w 2009 roku – tytuł srebrnego laureata Forum Pismaków (pierwsze takie trofeum w historii konkursu),
w 2010 roku – tytuł złotego laureata Forum Pismaków (pierwsze takie trofeum w historii konkursu),
w 2011 roku – tytuł platynowego laureata Forum Pismaków (pierwsze takie trofeum w historii konkursu).
w 2012 roku – tytuł platynowego laureata Forum Pismaków (pierwsze takie trofeum w historii konkursu).
w 2013 roku – tytuł platynowego laureata Forum Pismaków (pierwsze takie trofeum w historii konkursu).

W Ogólnopolskim Konkursie na gazetkę szkolną – organizowanym w Łomży przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i tygodnik „Kontakty” – w kategorii gazet ponadgimnazjalnych – zajęliśmy:
w 2010 roku – I miejsce,
w 2011 roku – I miejsce.

Warto było zaczynać w czerwcu 2001.
„Modrzewiak” to wdzięczne dziecko kolejnych redaktorów naczelnych, sekretarzy redakcji, grafików, kierowników działów i wszystkich autorów, których publikacje pojawiły się na naszych łamach.

Skład redakcji

redaktor naczelna – Dominika Niemyska (klasa 1b)
sekretarz redakcji – Julia Tracz (klasa 2d)
kierownik działu publicystyki – Łukasz Tomaszuk (klasa 2c)
redakcyjny omnibus – Marta Nowacka (klasa 2f)
grafika i skład – Dominika Niemyska (klasa 1b) z zespołem

zespół redakcyjny:
Dominik Bożek (klasa 3d)
Wiktoria Fornalik (klasa 2a)
Zofia Gerulewicz (klasa 2f)
Karolina Kalinowska (klasa 2e)
Maciej Kwasiborski (klasa 3d)
Patrycja Lubaszka (klasa 2c)
Alicja Maciejewska (klasa 1f)
Dominika Niemyska (klasa 1b)
Marta Nowacka (klasa 2f)
Barnaba Nowakiewicz (klasa 2f)
Beata Porodzyńska (klasa 1f)
Maria Springer (klasa 2b)
Izabela Strykowska (klasa 2b)
Łukasz Tomaszuk (klasa 2c)
Marta Topolska (klasa 3b)
Julia Tracz (klasa 2d)
Anna Zaręba (klasa 1f)

Zespół właśnie się znacznie rozszerza o nowych autorów z klas pierwszych, i nie tylko.

projekt graficzny makiety:
Marcin Wiśniewski (obecnie absolwent, matura 2008)

opiekun-koordynator:
prof. Anna Świątek (nauczycielka języka polskiego)

druk:
CCS druk ksero, Warszawa

Historia gazety

Pomysł stworzenia „Modrzewiaka” narodził się w roku szkolnym 1999 – 2000. Z inspiracji prof. Anny Świątek – nauczycielki języka polskiego XVII LO grupa uczniów z ówczesnej klasy Ic wszczęła prace przygotowawcze. Powstał projekt graficzny pisma i zamysł prezentowania w nim najlepszych prac domowych, klasowych, konkursowych, olimpijskich, maturalnych uczniów naszego liceum. Pierwszy numer „Modrzewiaka” w czerwcu 2001 roku zrealizował nasze zamiary.
W drugim numerze wprowadziliśmy „Dodatek” do „Modrzewiaka” i rozpoczęliśmy publikowanie najlepszych prac maturalnych naszych aktualnych maturzystów. Wydrukowaliśmy między innymi prace z języka polskiego, historii, biologii; ich wysoki poziom merytoryczny – nagrodzony przez Państwową Komisję Egzaminacyjną oceną celującą – wystawia uczniom naszej szkoły i ich nauczycielom doskonałe świadectwo, a dziś ma też bezcenną wartość kronikarską.
Z biegiem czasu „Modrzewiak” zmieniał swoją formułę. Coraz więcej publikacji dotyczyło naszego szkolnego życia, charakterystyki uczniów i nauczycieli. Obecnie stale pracujemy nad coraz atrakcyjniejszą zawartością gazety, dbając o jej wysoki poziom merytoryczny i dziennikarski. Dziś „Modrzewiak” prezentuje oblicze publicystyczne, starając się dorównać najlepszym wzorcom rynkowym.
Kolejne numery gazety przez pierwsze lata jej istnienia pojawiały się zwykle dwa lub trzy razy w roku szkolnym; obecnie „Modrzewiak” wychodzi średnio raz na półtora miesiąca w roku szkolnym; często z „Dodatkiem”, czasem z płytą lub inną niespodzianką.
Kolportaż odbywa się w szkole. Liczbę egzemplarzy wydań kolejnych numerów dostosowujemy do potrzeb naszej szkolnej społeczności. Każdy pierwszoklasista otrzymuje gazetę w prezencie. Mamy czterdziestu stałych prenumeratorów. Wszystkie numery „Modrzewiaka” udostępnia szkolna biblioteka. Unikatową dziś wartością gazety jest jej papierowy charakter; chlubimy się tym, że nie można nas przeczytać w Internecie.

Legitymacja dziennikarska

Każdy redaktor „Modrzewiaka” ma dzięki swej – przedłużanej, w zależności od aktywności, co semestr – profesjonalnej legitymacji dziennikarskiej uprawnienia do zbierania materiałów prasowych – również poza szkołą – na użytek naszej gazetki. Zasłużony właściciel legitymacji może na jej podstawie korzystać z ulg przyznawanych dziennikarzom zawodowym; także poza granicami Polski.

Styl pracy

Funkcjonowanie naszej redakcji niewiele różni się od pracy zespołu redakcyjnego w tradycyjnym czasopiśmie. Wykonujemy zarówno zadania dziennikarskie, jak i redakcyjne – związane z przygotowaniem materiałów do druku.
Każdego roku nowa czołówka redakcji (złożona z uczniów klas drugich) planuje numery na cały rok na obozie integracyjnym dla pierwszoklasistów, dla których – w ramach zajęć obozowych – prowadzi zajęcia wtajemniczające w pracę w redakcji (otwartą dla wszystkich chętnych).
Po wrześniowym powrocie do Warszawy pierwszoklasiści mogą rozpoczynać z nami współpracę, do której zapraszamy.
Ponieważ „Modrzewiak” jest tytułem znanym i rozpoznawanym na rynku gazet szkolnych, mamy kontakt z organizatorami różnorodnych konkursów, warsztatów i innych imprez dziennikarskich organizowanych dla uczniów szkół średnich. Uczestnictwo w nich ośmiela do tworzenia materiałów publicystycznych, rozwija umiejętności, daje szanse odbycia stażu w profesjonalnych czasopismach, z czego dziennikarze „Modrzewiaka” niejednokrotnie już skorzystali.

Autorzy

„Modrzewiak” stanowi szkołę dziennikarstwa. Publikując u nas można się wiele nauczyć; praca redakcyjna przebiega zgodnie z profesjonalnymi zasadami funkcjonowania czasopism (z uwzględnieniem metod tworzenia materiałów prasowych, adiustacją tekstów, składem graficznym). Ster trzyma co roku inny skład czołówki redakcji (redaktor naczelny, sekretarz redakcji, grafik, kierownicy działów), który samoistnie wyłania się z uczniów zainteresowanych sztuką dziennikarstwa.
Do „Modrzewiaka” piszą chętni aktualni uczniowie Frycza, jego absolwenci, nasi nauczyciele. Nie tylko nie odmawiamy nikomu, kto ma coś do powiedzenia współczesnym czytelnikom, ale przede wszystkim zachęcamy często nieśmiałych debiutantów. Traktujemy „Modrzewiaka” jako szansę dla młodych potencjalnych publicystów. I ta formuła gazety – szkoły dziennikarskiej sprawdza się znakomicie, co można dostrzec gołym okiem śledząc postępy autorów, których ostatnie publikacje znakomicie przewyższają pierwsze próby dziennikarskie. Tworząc „Modrzewiaka” można nauczyć się pisać, fotografować, składać gazetę, promować tytuł na rynku, organizować funkcjonowanie zespołu. Wielu redaktorów „Modrzewiaka” kontynuuje pracę dziennikarską w swoim dorosłym już życiu zawodowym. Wielu twierdzi, że wybrało profesję związaną z mediami właśnie dzięki tworzeniu czy współpracy z naszą gazetą szkolną.
Udostępniamy łamy uczniom innych szkół średnich, którzy – często z powodu braku gazety szkolnej w ich liceach – korzystają z tej możliwości zaistnienia w prasie.
Publikować mogą zarówno ludzie pióra, jak i fotograficy, rysownicy i wszyscy inni, którzy chcą zabrać głos na temat rzeczywistości, jaka nas dotyczy.

Szata graficzna

Czołówka redakcji składa „Modrzewiaka” w profesjonalnym programie graficznym, przekazując swoje umiejętności kolejnym rocznikom redaktorów. Nawiązując do dawnych tradycji druku gazeta jest czarno-biała, czym wyróżnia się na współczesnym rynku wydawniczym. Drukowana w profesjonalnej drukarni w formacie A4, często z „Dodatkiem” drukowanym często na kolorowych kartkach, obejmuje zmienną liczbę stron około trzydziestu.
Stałym elementem graficznym „Modrzewiaka” jest sówka – nasz redakcyjny dobry duch i Muza. Obdarzona poczuciem humoru (fundament inteligencji!) symbolizuje mądrość, rozmyślanie, czujność i dowcip. Wbrew rozpowszechnionym opiniom sowa w dzień widzi dobrze, lepiej niż człowiek. Widząc w ciemnościach rozeznaje rzeczy i fakty niewidoczne dla innych, a w noc miesięczną otrzymuje światło nie bezpośrednio od Słońca, ale za pośrednictwem Księżyca, odbite refleksem, zabarwione refleksją, namysłem. Starożytni Grecy uczynili sowę ptakiem bogini mądrości Ateny, Aten i Akademii.
Modrzewiakowa sówka czuwa nad wysokim poziomem pisma; dba o jego dobry smak językowy, graficzny, merytoryczny.

Tematyka i charakter gazety

„Modrzewiak” podejmuje problematykę aktualną dla kolejnych pokoleń polskich uczniów liceum ogólnokształcącego, których przedstawiciele tworzą naszą gazetę, przekazując co roku pałeczkę młodszym kolegom.
Od kilku lat każde wydanie „Modrzewiaka” zawiera publikacje dotyczące głównego tematu numeru, zawsze podparte wypowiedzią (często w formie wywiadu) fachowca w określonej dziedzinie wiedzy i wzbogacone stanowiskiem uczniów naszej szkoły. W ciągu ostatnich dwóch lat pisaliśmy między innymi o: rozrywkach młodzieży, zatrutym świecie, niepowtarzalnym „ja”, dziennikarstwie, seksualności, wolontariacie, samotności, nudzie, uczniu elektronicznym, głupocie, pomysłach na życie, sporcie, sztuce i kiczu.
Ponadto prowadzimy rubryki stałe. Ich ciągłość zależy od decyzji kolejnych zespołów redakcyjnych. Na naszych łamach długo utrzymują się cykle poświęcone: aktualnym objawom funkcjonowania we współczesności (głównie felietony na tylnej okładce), historii (reportaże, felietony historyczne, bezcenne wywiady ze świadkami wydarzeń historycznych), muzyce współczesnej w różnorodnych jej odmianach (recenzje muzyczne w dziale kultury), fotoreportaże z ważnych wydarzeń szkolnych (wycieczek, obozów, koncertów itd.), informacjom o rozmaitych uczelniach wyższych (cenne dla trzecioklasistów), warszawskim kawiarenkom (polecanym młodym przez młodych, ze względu na specyficzny klimat i przystępne ceny), kulturze osobistej współczesnego członka społeczeństwa demokratycznego, atrakcyjnym kulinariom.
Chętnie konfrontujemy opinie względem siebie polemiczne, stanowiska śmiałe, przekonania kontrowersyjne, opinie odważne, ujęcia niekonwencjonalne.
Mamy ambicje publikowania materiałów ilustracyjnych (rysunki, fotografie) autorstwa uczniów Frycza; po zdjęcia sięgamy do Internetu wyłącznie w sytuacji koniecznej (np. pokazując okładkę recenzowanej płyty muzycznej).

Okładka Modrzewiaka

Publikacje na naszych łamach