Kronika

Wybrane wydarzenia

 • 9 III 1959 Wmurowanie kamienia węgielnego. Szkoła została wybudowana ze składek pracowników zakładów i instytucji oraz mieszkańców Śródmieścia Warszawy. Była to pierwsza szkoła w stolicy zbudowana dla uczczenia tysiąclecia Państwa Polskiego.
 • 9 III 1959 Wmurowanie kamienia węgielnego. Szkoła została wybudowana ze składek pracowników zakładów i instytucji oraz mieszkańców Śródmieścia Warszawy. Była to pierwsza szkoła w stolicy zbudowana dla uczczenia tysiąclecia Państwa Polskiego.
 • 28 IV 1960 Uroczyste otwarcie szkoły i nadanie jej imienia „Andrzeja Frycza Modrzewskiego”.
 • 1961/62 PEN-Club ofiarowuje bibliotece szkolnej 1200 książek, wzbogacając jej zbiory.
 • 1961-1968 XVII LO było „szkołą ćwiczeń” Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzono wiele badań i eksperymentów dydaktycznych pod kierunkiem prof. Czesława Kupisiewicza.
 • 23 IX 1962 Szkoła otrzymuje Sztandar ze składek zakładów opiekuńczych, nauczycieli, rodziców i młodzieży. Powstaje hymn szkoły autorstwa St. R. Dobrowolskiego (słowa) i M. Radzika (muzyka).
 • 1965/66 Szkoła wchodzi w skład zespołu szkół polskich stowarzyszonych w UNESCO. Powstają nauczycielskie zespoły przedmiotowe, dbające o jednolity poziom nauczania we wszystkich klasach.
 • 1969/70 Wprowadzono klasy sprofilowane oraz zajęcia fakultatywne w klasach czwartych. Dyrekcja wprowadza eksperymentalnie tzw. zróżnicowaną ocenę ze sprawowania.
 • 1971/72 Zostaje powołany zespół wychowawczy (wychowawcy, lekarz, psycholog, rodzice) do współpracy z dyrekcją.1974/75 Powstaje szkolny zespół muzyczny.
 • 1976/77 Wprowadzono wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o kulturze antycznej dla klas pierwszych oraz konkursy: matematyczny, fizyczny, języka rosyjskiego – dla różnych poziomów klas. Urządzono pracownie humanistyczne – języka polskiego, historii, języków obcych.
 • 1978/79 Wprowadzono naukę maszynopisania w ramach zajęć technicznych.
 • 1979/80 Wprowadzono kursy prawa jazdy w klasach trzecich. Zorganizowano konkurs na najlepszą klasę wypracowując wspólnie z młodzieżą kryteria oceny.
 • 1980/81 Zespół nauczycielski i uczniowie intensywnie przeżywali niepokoje społeczne, nadzieje i przygnębienie – związane z działalnością „Solidarności” i wprowadzeniem stanu wojennego. Powstało szkolne koło tego związku zakładowego.
 • 1982/83 W okresie egzaminów maturalnych cała Polska głęboko przeżywała śmierć Grzegorza Przemyka i uczestniczyła w pogrzebie, który stał się ogromną manifestacją społeczną. W ostatniej drodze synowi towarzyszyła matka – Barbara Sadowska oraz ks. Jerzy Popiełuszko.
 • 1984/85 Rozpoczęto urządzanie pracowni komputerowej. Uruchomiono laboratorium do nauczania języków obcych.
 • 1986/87 Powstał klub dyskusyjny uczniów naszej szkoły – „Siedemnastka”.
 • 1987-89 Wydawano „Siedemnastkę” – podziemne pismo uczniów XVII LO im. A. Frycza Modrzewskiego.
 • 1990/91 Powstały pierwsze dwie klasy autorskie.1992 Rozpoczął się remont szkoły, który trwa do dziś.
 • 1992/93 Cztery nowo przyjęte klasy miały profil autorski. Do ich programu włączono obóz integracyjny.
 • 1992-94 Wydawano gazetkę szkolną „Frytczak”.
 • 1993/94 Klasy pierwsze – autorskie zaczynają jeździć na wycieczkę „Szlakiem Pierwszych Piastów”; w klasach drugich wprowadzono nowy przedmiot „przedsiębiorczość” – pod patronatem Fundacji im. St. Batorego; nawiązano współpracę z Mazowieckim Obserwatorium Geograficznym w Murzynowie.1994 Wydawano gazetkę szkolną „Frytki”.
 • 1994/95 Przyjęto uczniów do klasy dwujęzycznej: polsko-niemieckiej o 5-letnim cyklu nauczania. Realizowano przedmiot wiedza o ekonomii i prawie.1995-96 Wydawano „Kielce” – szkolną gazetę spontaniczną dadaistyczno-kauzalistyczną.
 • 1995/98 Uczniowie niemieckojęzyczni zaczęli uczestniczyć w licznych wymianach zagranicznych z uczniami m.in. z takich miast jak : Aachen, Bretten, Berlin, Denzlingen, Dortmund, Kassel.
 • 1995/96 Uruchomiono nowoczesne laboratorium językowe, zmienił się wystrój pokoju nauczycielskiego.
 • 1998/99 Uczniowie klas dwujęzycznych po raz pierwszy przystąpili do egzaminu DSD II2001/02 W związku z reformą systemu oświaty nie przeprowadzono naboru do klas pierwszych. Wydano pierwszy numer gazetki szkolnej „Modrzewiak”. Powstała strona internetowa szkoły oraz radiowęzeł. W styczni odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli z księdzem Janem Twardowskim. W maju część uczniów przystąpiła do Nowej Matury – pomostowej.
 • 2002/03 Przyjęto pierwszy rocznik absolwentów gimnazjów. Do szkoły uczęszczają pierwsi uczniowie liceum trzyletniego oraz uczniowie kończący liceum czteroletnie. 14 maja uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą śmierć Grzegorza Przemyka.
 • 2003/04 500 rocznica urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dzień Modrzewiaka obchodzono w Wolborzu.
 • 2004/05 Do Nowej Matury przystąpił pierwszy rocznik absolwentów. Absolwenci czteroletniego liceum zdawali egzamin dojrzałości po raz ostatni.
 • 2005/06 14 października uroczyście obchodzono jubileusz 45-lecia szkoły. Z okazji 25 rocznicy powstania „Solidarności” w listopadzie odbyło się w szkole spotkanie uczniów i nauczycieli z uczestnikami tamtych wydarzeń: marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, wicemarszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim, panią Bożeną Grzywaczewską, panem Mirosławem Chojeckim oraz o. Maciejem Ziębą.
 • 2006/07 16 marca delegacja uczniów klas dwujęzycznych uczestniczyła w wykładzie Kanclerz Niemiec pani Angeli Merkel na temat wspólnej przyszłości Europy. Wykład odbył się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2007/08 Przeprowadzono intensywne prace budowlano-remontowe, które objęły wymianę nawierzchni boiska, chodników, bramy wjazdowej i ogrodzenia terenu szkoły oraz rekultywację zieleni. 16 maja w szkole odbył się wieczór poezji Grzegorza Przemyka i jego mamy Barbary Sadowskiej.
 • 2008/09 Z okazji 20 rocznicy obrad Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborów w Polsce, 3 kwietnia odbyło się w szkole spotkanie uczniów i nauczycieli z premierem Tadeuszem Mazowieckim.
 • 2009/10 Od 8 do 10 listopada delegacja uczniów klas maturalnych przebywała w Berlinie, gdzie brała udział w obchodach 20 rocznicy obalenia muru berlińskiego. Na maturę wrócił obowiązkowy egzamin pisemny z matematyki.
 • 2010/11 Od 23 do 25 września uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia szkoły.
 • 2013/14 Adaptacja i przebudowa na potrzeby dydaktyczne lokalu mieszkalnego przylegającego do budynku szkoły.
 • 2014/15 Odbyła się pierwsza edycja szkolnego festiwalu artystycznego FART – Frycz makes Art. Reprezentacja dziewcząt zdobyła mistrzostwo Warszawy w piłce ręcznej.
 • 2015/16 Wizyta w szkole pierwszych dam RFN i Polski w 25. rocznicę podpisania polsko – niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Reprezentacja dziewcząt zdobyła mistrzostwo Warszawy w koszykówce.
 • 2016/17 Szkoła zawarła umowy patronackie o współpracy dydaktycznej z: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Wydziałem Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkołą Główną Handlową. Prowadzono intensywne prace budowlano – remontowe, które objęły: wymianę okien, ocieplenie budynku oraz remont dachu i elewacji.
 • 2018/19 W listopadzie 2018 roku uroczyście obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten rok upłynął pod znakiem przygotowań do wdrożenia reformy liceum czteroletniego.
 • 2019/20 We wrześniu 2019 roku do klas pierwszych przyjęliśmy dwa roczniki kandydatów: ostatni rocznik absolwentów wygasającego gimnazjum i pierwszy rocznik absolwentów wydłużonej szkoły podstawowej. Tak zwany „podwójny rocznik” był dla naszego Liceum dużym wysiłkiem organizacyjnym, ponieważ zaowocował chwilowym zwiększeniem liczby oddziałów i wynikającym z tego większym nagromadzeniem uczniów w szkolnej przestrzeni. W związku z pandemią COVID-19 od marca do czerwca 2020 nauczanie było realizowane w trybie zdalnym. W tym roku pożegnaliśmy wieloletnią dyrektorkę naszego liceum – panią Teresę Stryjkową.
 • 2020/21 W związku z pandemią COVID-19 uroczystości jubileuszu 60-lecia XVII LO miały charakter kameralny. Ponadto nie odbyły się wycieczki, wyjazdy programowe, wymiany zagraniczne i studniówka. Od października 2020 do końca maja 2021 nauczanie było realizowane w trybie zdalnym. W tym roku pożegnaliśmy panią Hannę Garło i panią Apolonię Żydkowicz.