Informacje o XVII LO

ADRES

XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Elektoralna 5/7
00-137 Warszawa

TELEFON I FAX

tel. (22) 620 50 58
(22) 620 38 33
(22) 654 05 70
fax (22) 620 23 31

E-MAIL

lo17@eduwarszawa.pl

ROZKŁAD DZWONKÓW (dzwonki)

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.40 – 12.25
6. 12.45 – 13.30
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

KADRA

W szkole jest zatrudnionych 53 nauczycieli, w tym:
dyplomowanych 38
nauczających dwujęzycznie 8
obcojęzycznych 1

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Szkoła współpracuje z centralą ds. Szkolnictwa za Granicą w Kolonii (Zentralstelle fűr Auslandsschulwesen). Co roku certyfikat znajomości języka niemieckiego DSD II wręcza uczniom przedstawiciel Ambasady Niemieckiej.
Jesteśmy bardzo dumni, że możemy utrzymywać regularne kontakty w Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, dzięki której szkoła uzyskała dotację na wyposażenie wielu pracowni oraz z Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, z Instytutem Goethego, z Niemieckim Instytutem Historycznym, skąd otrzymujemy bardzo dla nas cenne materiały do pracy na lekcjach.
Odwiedzają nas niemieccy pisarze, przedstawiciele niemieckich władz oświatowych, nasi nauczyciele są zapraszani do Niemiec na różne uroczystości obchodzone w zaprzyjaźnionych szkołach.

SUKCESY

W rankingu „Perspektyw” nasza szkoła zawsze znajdowała się w czołówce najlepszych liceów Warszawy: w 2020 – piętnaste miejsce, w 2021 – jedenaste miejsce
Od lat, co roku 100% naszych maturzystów zdaje egzamin maturalny, nasi maturzyści dostają się na wybrane przez siebie uczelnie, po uzyskaniu certyfikatu z języka niemieckiego (DSD II) kilku absolwentów naszej szkoły studiuje na niemieckich uczelniach, wśród naszych uczniów są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, m. in. z języka polskiego, historii, WOS-u, przedsiębiorczości, historii sztuki, wiedzy o ekonomii, języka niemieckiego, języka angielskiego, biologii, chemii, filozofii, geografii, teologii.

Również nasze reprezentacje sportowe mają na swoim koncie liczące się sukcesy (więcej w dziale „Zajęcia pozalekcyjne”).