Jesteś tutaj:

Autor: admin

31.08.2018

Szanowni Państwo,

Jako Wasi przedstawiciele w Radzie Rodziców chcielibyśmy przedstawić informację, dotyczące  wydatkowania  pieniędzy, które  wpłacacie Państwo  jako darowiznę. Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i prosimy o ich  regularność, bo to pozwoli  nam  jeszcze bardziej wspierać naszych uczniów. Tak jak wspominaliśmy na pierwszym zebraniu ogólnym, pieniądze wracają w różny sposób do uczniów – naszych dzieci na każdym poziomie nauczania w szkole. Zestawienie  poniżej obrazuje % udział poszczególnych wydatków Rady Rodziców  w roku szkolnym 2017/2018

Zapomogi socjalne – 2 % Pomoc materialna dla uczniów znajdujących  się w trudnej sytuacji finansowej.

Finasowanie dodatkowej aktywności młodzieży – 43 %
To przede wszystkim finansowanie gazetki „Modrzewiak” , wspieranie  działalności samorządu szkolnego, dodatkowe zajęcia o charakterze artystycznym, edukacyjnym i sportowym.

Stypendia za wyniki w nauce i nagrody rzeczowe – 11%
To przede wszystkim comiesięczne stypendia dla najlepszych uczniów na wszystkich poziomach nauczania od klasy  I do klas III (III klasy tylko do kwietnia.) oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów.

Organizacja matur i zakończenie roku szkolnego  – 15%
Organizacja uroczystego pożegnania klas maturalnych, organizacja bankietu , nagrody dla uczniów . W czasie matur organizacja poczęstunku dla maturzystów ( kanapki, przekąski , napoje )

Zakup pomocy naukowych i środków pomocniczych – 16 %
Modernizacja sprzętu komputerowego w sali informatycznej

Obsługa ksero i inne wydatki  – 5%
usługi związane  z punktem ksero, zakup leków do apteczki szkolnej i dla katedry sportu  środki „mrożące” przy skręceniach i innych urazach.

Obsługa księgowo-administracyjna – 8 %Opłacanie usług księgowych i kasjerki, opłaty bankowe związane z prowadzeniem kont. usługi zw. z punktem ksero, zakup leków do apteczki szkolnej i dla wuefistów środki „mrożące” przy skręceniach itp., opłaty pocztowe, bankowe i wydatki okolicznościowe.

Do góry