Uniwersytet Warszawski i Frycz

10 marca 2017 r.
Dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Maria Dakowska powołała do życia projekt o nazwie
Lingua Bona.
Koordynatorem Projektu jest dr hab. prof. UW Robert Małecki.

W ramach projektu klasy dwujęzyczne polsko – niemieckie naszego Liceum zostały objęte patronatem Wydziału. Projekt ścisłej współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a szkołami Warszawy został zainicjowany w Instytucie Germanistyki.

W ramach współpracy patronackiej uczniowie klas dwujęzycznych naszego Liceum będą systematycznie uczestniczyli w warsztatach językowych i wykładach tematycznych prowadzonych w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.