Uniwersytet Warszawski i Frycz

Dnia 7 września 2022 roku została zawarta umowa patronacka
o współpracy dydaktycznej między Uniwersytetem Warszawskim
a XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Warszawie.

Uczelnia objęła patronatem klasy dwujęzyczne polsko – niemieckie naszego Liceum. Patronat jest realizowany przez Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.

W ramach patronatu Uczelnia zobowiązała się do regularnego prowadzenia wspólnych ze Szkołą działań w zakresie popularyzacji języka niemieckiego, zapewniających kompleksowe i długofalowe wsparcie kompetencji komunikacyjnych uczniów, w tym m.in. organizowanie zajęć, prelekcji, warsztatów i innych przedsięwzięć edukacyjnych na terenie Uczelni lub Szkoły.