Patronat Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Dnia 31 stycznia 2024 roku została zawarta umowa patronacka o współpracy między XVII LO a Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Umowę podpisali: z ramienia Uczelni – Prodziekan Wydziału dr hab. Aneta Pieniądz, z ramienia Liceum – Dyrektor Piotr Golinowski.

Wydział objął patronatem klasy humanistyczne naszego liceum. W ramach rozpoczętej współpracy nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, prelekcjach, warsztatach i edukacyjnych projektach badawczych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i członków studenckich kół naukowych.