UKS Modrzewiak

W dniu 22.06.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Modrzewiak” z siedzibą w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul Elektoralna 5/7, 00-137 Warszawa, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu uczniowskiego klubu z dniem 30.06. 2019r.