Klasa akademicka SGH

Klasa 2a naszego Liceum  
(klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii)
została zakwalifikowana do programu „Klasa akademicka SGH„.

W ramach Programu uczniowie będą mogli m.in.:
uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych
prowadzonych na terenie SGH,
korzystać z zasobów biblioteki SGH,
uczestniczyć w warsztatach SGH prowadzonych przez praktyków biznesu.

GRATULUJEMY!