Uniwersytet Medyczny i Frycz

27 stycznia 2017 r. została podpisana „Umowa patronacka o współpracy dydaktycznej”, którą z ramienia naszego Liceum ratyfikował Dyrektor Piotr Golinowski, ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof Filipiak.

W uroczystości podpisania umowy wzięła udział również dr hab. Ewa Bałkowiec – Iskra, która będzie koordynować działania w ramach umowy patronackiej z naszym Liceum ze strony WUM.

Zgodnie z zawartą umową patronat potrwa trzy lata i umożliwi uczniom naszego Liceum m.in. uczestniczenie w wybranych wykładach prowadzonych na WUM, dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych oraz udział w konferencjach organizowanych przez WUM i wykładach specjalnie dedykowanych licealistom.

Informacja o Programie na stronie WUM-u
https://www.wum.edu.pl/node/9279

Uczelniany Facebook dostępny jest pod adresem:
https://www.facebook.com/warszawski.uniwersytet.medyczny