Skład prezydium i komisji rewizyjnej

Rada Rodziców XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Elektoralna 5/7
01-370 Warszawa
NIP 525-20-92-151

Skład prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Magdalena Chomicka kl. 2D
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Michalczewska kl. 3C
Sekretarz – Jacek Borek kl. 3A

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodnicząca – Dorota Zielińska kl. 1D
Członek komisji – Karol Krawiec kl. 1A
Członek komisji – Mikołaj Rappe – Niemirski kl. 1B