Skład prezydium i komisji rewizyjnej

Rada Rodziców XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Elektoralna 5/7
01-370 Warszawa
NIP 525-20-92-151

Skład prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Halina Kępa – Zima kl. II A
Wiceprzewodnicząca – Magdalena Jakubowska kl. III B
Sekretarz – Jolanta Kulesza kl. I A

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodnicząca – Wanda Szelachowska – Kluza kl. II E
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Porębski kl. I B
Członek – Krzysztof Pohorecki kl. I D