Skład prezydium i komisji rewizyjnej

Rada Rodziców XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Elektoralna 5/7
01-370 Warszawa
NIP 525-20-92-151

Skład prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Halina Kępa – Zima kl. 3a
Wiceprzewodnicząca – Magdalena Chomicka kl. W
Sekretarz – Jacek Borek kl. 1a

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodnicząca – Wanda Szelachowska – Kluza kl. 3e
Członek komisji – Krzysztof Porębski kl. 2b
Członek komisji – Krzysztof Pohorecki kl. 2d