Patronat Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Dnia 14 marca 2024 roku została zawarta umowa patronacka o współpracy między XVII LO a Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Umowę podpisali: z ramienia Uczelni – Dziekan Wydziału dr hab. Daniel Przastek, z ramienia Liceum – Dyrektor Piotr Golinowski. Wydział objął patronatem klasy humanistyczne naszego liceum, w tym przede wszystkim klasy z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie.

W ramach rozpoczętej współpracy nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Wydziale i w projektach edukacyjnych dedykowanych naszej szkole.